Lista aktualności Lista aktualności

LP deklarują możliwość przejęcia Stawów Milickich

 

Dyrektor generalny Lasów Państwowych zadeklarował możliwość przejęcia od samorządu województwa dolnośląskiego spółki Stawy Milickie.

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie Konrada Tomaszewskiego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych z wojewodą dolnośląskim Pawłem Hreniakiem. Podczas rozmowy omówiono możliwość przejęcia gospodarstwa rybackiego przez LP.
W liście intencyjnym, który zostanie skierowany do marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego napisano, że przejęcie Stawów Milickich przez LP to odpowiedź „na zgłaszane przez Pana Marszałka Województwa Dolnośląskiego problemy z utrzymaniem i zabezpieczeniem jednego z największych w Europie kompleksów stawowych, objętych w większości ochroną rezerwatową".

Według wojewody przejęcie gospodarstwa przez „podmiot publiczny zagwarantuje w dalszym ciągu ogólnodostępny charakter tego miejsca, który służy rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców naszego regionu i całego kraju" Ponadto wojewoda podkreśla, że rozwiązanie proponowane przez Lasy Państwowe gwarantuje „Stawom Milickim" stabilność i dalszy rozwój.

Jeśli propozycja uzyska akceptację marszałka województwa, to powołany zostanie specjalny zespół, który rozpocznie pracę nad ewentualnym przejęciem spółki. Przede wszystkim musi powstać analiza finansowa i harmonogram dalszych działań. 

Stawy Milickie nie byłby jedynym gospodarstwem rybackim zarządzanym przez Lasy Państwowe. Już teraz LP prowadzą takie gospodarstwa w Krogulnej, Niemodlinie i Żarach.

Stawy Milickie jest największym w Europie ośrodkiem hodowli karpia, również największym w Polsce rezerwatem przyrodniczym i jednym z cenniejszych ośrodków ornitologicznych w Europie.

Został założony przez cystersów w XIII w. Obecnie milickie stawy rybne mają łączną powierzchnie ok. 77 km2, a w ich skład wchodzi ponad 285 zbiorników. Część z akwenów wykorzystuje dawne niecki pozostałe po wydobyciu rudy darniowej.