Lista aktualności Lista aktualności

OFERTA POLOWAŃ

Nadleśnictwo Żmigród posiada do sprzedaży polowania na sarny rogacze oraz jelenie byki.

Terminy polowań należy ustalać telefonicznie.

Zapewniamy podprowadzających, wstępną preparację i wycenę medalową trofeów.

Informacji dotyczących przebiegu polowania udziela leśniczy ds. łowieckich Franciszek Matysiak tel. 664 921 968.

Zapisy pod numerem telefonu +48 71 385 30 52  lub e-mail: zmigrod@wroclaw.lasy.gov.pl

Zdeklarowani uczestnicy powinni uiścić zaliczkę w wysokości 100% przewidywanych kosztów według sporządzonej przez Nadleśnictwo kalkulacji na konto Nadleśnictwa:         

PKO BP S.A O/Oleśnica 23 1020 5297 0000 1602 0000 8185.

Zakwaterowania w zakresie własnym uczestników.

Istnieje możliwość zakwaterowania na kwaterze myśliwskiej w miejscowości Niezgoda, tel. kontaktowy: 692 252 270 – Grażyna Kraśniewska.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !