Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Żmigród
Nadleśnictwo Żmigród
71 385 30 52
71 385 30 53

ul. Parkowa 4a

55-140 Żmigród

Nadleśniczy
Klaudiusz Bury
p.o Nadleśniczy
Mariusz Świerczek
664 921 966
Zastępca Nadleśniczego ds. użytkowania lasu
Sławomir Jaworski
+48 728 954 994
Główna Księgowa
Elżbieta Plewka
+48 795 568 510

Dział Gospodarki Leśnej

Monika Olejnik
Specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: +48 570 364 818, wew. *334
Anna Zelenay
St. Specjalista SL ds. LKP
Tel.: +48 664 922 213
Małgorzata Zawadzka
Specjalista SL ds. LKP
Tel.: +48 664 921 964
Łukasz Serniak
St. Specjalista SL ds. gospodarki łowieckiej
Tel.: +48 664 921 949, wew. *332
Michał Dubicki
Specjalista Służby Leśnej ds. Gospodarki drewnem
Tel.: +48 537 244 750, wew. *331
Estera Jasińska
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: +48 728 876 481, wew. *331
Rafał Monastyrski
St. Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody
Tel.: +48 664 921 962, wew. *333
Karolina Kuśmierzak
Specjalista SL ds. zarządzania zasobami lesnymi
Tel.: +48 539 940 717, wew. *335

Inżynier Nadzoru

Karol Kotliński
Inżynier Nadzoru obręb Żmigród
Tel.: +48 728 954 998, wew. 692
Robert Szymanowicz
Inżynier Nadzoru obręb Sułów
Tel.: +48 795 119 398, wew. 312

Kadry

Sylwia Gajda - Ofiarkiewicz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 71 385 30 52 wew. *131

Dział Administracji

Irena Gajda
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: +48 664 921 948, wew. *671
Marta Kowalska
Sekretarz
Tel.: +48 71 385 30 52 wew. *672
Jan Dytko
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 664 921 963, wew. *673
Andrzej Dytko
Specjalista ds. transportu
Tel.: +48 784 005 018, wew. *674
Izabela Sawicka
Sekretarka
Tel.: +48 71 385 30 52

Dział Finansowo- Księgowy

Dorota Dytko
Starsza Księgowa
Tel.: +48 71 385 30 52 wew. *612
Maria Łaszkiewicz
Starsza Księgowa
Tel.: +48 71 385 30 52 wew. *613
Lidia Książek-Matysiak
Starsza Księgowa
Tel.: +48 71 385 30 52 wew. *614
Anna Kotlińska
Księgowa
Tel.: +48 71 385 30 52 wew. *615
Magdalena Płucieniczak
Referent ds. księgowo - płacowych
Tel.: +48 71 385 30 52 wew. *617

Posterunek Straży Leśnej

Janusz Plitt
Komendant Straży Leśnej
Tel.: +48 604 836 989, wew. 221
Karol Zając
strażnik leśny
Tel.: wew. 221