Widok zawartości stron Widok zawartości stron

TERMOMODERNIZACJA W LASACH PAŃSTWOWYCH

Zgodnie z Decyzją 535 z 4 listopada 2016 r. Dyrektora Generalnego LP uruchomiono projekt rozwojowy pn. „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowanie OZE), finansowany ze środków funduszu leśnego.

Cele projektu:

  1. Poprawa standardu użytkowania i efektywności energetycznej w budynkach będących w zarządzie PGL LP.
  2. Promowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w PGL LP.
  3. Podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników i ich poziomu wiedzy.
  4. Przeciwdziałanie zmianom klimatu ze względu na ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 do atmosfery.

Koordynacja prac na poziomie RDLP Wrocław:

  1. Koordynacja projektów rozwojowych – Barbara Górka
  2. Koordynacja merytoryczna wdrażania projektu – Marek Mielczarek
  3. Nadzór nad realizacją – Bogusław Noga

 

Nadleśnictwo Żmigród jest jednym z uczestników projektu. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową a także uzyskano pozwolenia na budowę  i przebudowę siedziby Nadleśnictwa. W roku 2018 po wyłonieniu wykonawcy rozpocznie się przebudowa wraz z termomodernizacją.

 

Informacje o projektach rozwojowych Lasów Państwowych znajdziecie Państwo na stronie http://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/