Widok zawartości stron Widok zawartości stron

TERMOMODERNIZACJA W LASACH PAŃSTWOWYCH

Inwestycja jest prowadzona w ramach projektu pt.: "Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)"

Cele projektu:

  1. Poprawa standardu użytkowania i efektywności energetycznej w budynkach będących w zarządzie PGL LP.
  2. Promowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w PGL LP.
  3. Podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników i ich poziomu wiedzy.
  4. Przeciwdziałanie zmianom klimatu ze względu na ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 do atmosfery.

Koordynacja prac na poziomie RDLP Wrocław:

  1. Koordynacja projektów rozwojowych – Barbara Górka
  2. Koordynacja merytoryczna wdrażania projektu – Marek Mielczarek
  3. Nadzór nad realizacją – Bogusław Noga

 

Nadleśnictwo Żmigród jest jednym z uczestników projektu. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową a także uzyskano pozwolenia na budowę  i przebudowę siedziby Nadleśnictwa. W czerwcu 2018 rozpoczeła się długo oczekiwana termomodernizacja budynku Nadleśnictwa Żmigród.

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego, zaprojektowano dodatkowe docieplenie ścian zewnętrznych w systemie lekko-mokrym. Przewiduje się ocieplenie ścian powyżej terenu z płyt styropianowych NRO. Cokół oraz ściany poniżej terenu zostaną ocieplone płytami z polistyrenu ekstrudowanego. W trakcie prac remontowych przewidziano również przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie zewnętrznego podnośnika.

W galerii prezentujemy zdjęcia budynku przed remontem.

Informacje o projektach rozwojowych Lasów Państwowych znajdziecie Państwo na stronie http://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/